Lanmou Epi RespèМузыкант: Admiral T
В альбоме: Miscellaneous
Длина: 5:42
Направление: Иное

На английском языке:

Admiral T, hey hey, yeah man a gay sa gaçon
Nou ka viv adan on mond sé atrosité hèn violans
Sé sa ka prédominé sin nonm pani lanmou antre yo
Bondié a sawten sé lagen et sa ka rand yo méchan
Yeah, man, a gay sa gaçon
Sé pou sa nou ka tchen on microphone jodi, okay den

Lanmou épi repè sé sa ké mwen ka défann
Jistis, égalité, sé sa mwen ka mandé ba tout nonm é fanm
On mond méyè ba lé piti ki ka rivé man
Paskè bitin la vin madingue pon moun pa ni kombin

Yo pé di sa yo vé sa yo vé mwen savé ka ki bon ka ki mové
Mwen pa kay janmen changé pas sé kon sa mwen yé
Si guettho la sé la mwen lévé

Donc obligé kè mwen ni on tèl mentalité yes
Mwen toujou engagé toujou enragé lé mwen ka vwé injustis
Sa nou bizin si tè sé plis love and peace plis love and peace well

Lanmou épi repè sé sa ké mwen ka défann
Jistis, égalité, sé sa mwen ka mandé ba tout nonm é fanm
On mond méyè ba lé piti ki ka rivé man
Paskè bitin la vin madingue pon moun pa ni kombin

Si ou pani ayen sawten moun ka trété-w kon chien
Ka dérespèté-w vou é tout fanmi-aw
Sewten ka jigéw si koulè a po-aw
Dot ka atann kè ou touné pou planté kouto an do-aw

Sé dè sé conpowteman la sa kè mwen ni mar
Moun ki ni respè ba dot moun alè sa vin rar
é sé pou sa kè mwen ka voyé an big up ba-w
Si ou pa ka fè pawti dèy

Lanmou épi repè sé sa ké mwen ka défann
Jistis, égalité, sé sa mwen ka mandé ba tout nonm é fanm
On mond méyè ba lé piti ki ka rivé man
Paskè bitin la vin madingue pon moun pa ni kombin

Mwen ka fè chanson a text pa chanson a sex
Pa ka fè kon sewten ki ka pran lagen kon prétex
Si sa ki ka soufè mwen ka pwenté lindex
Obligé dénoncé sa paskè sa ka rend mwen vex
Yo di liberté, égalité, fraternité

Me sa mwen ka vwé sé injustis épi inégalité
Sa ki ka dirigé san fouté a réalité
Sé pou sa kè mwen ka lité ka milité
Yo ka palé dè imanité

Mwen distribié fizi pou yo san banalité
A koz dè yo si an afrik ti ni rivalité
Yo san fouté kè ti ni inosan ki ka mo pa milié

Lanmou épi repè sé sa ké mwen ka défann
Jistis, égalité, sé sa mwen ka mandé ba tout nonm é fanm
On mond méyè ba lé piti ki ka rivé man
Paskè bitin la vin madingue pon moun pa ni kombin

C’est la loi du plus fort
Sé fizi, gun, cocaine, bitin la vin hardcore
Sé san pitié tout moun awmé pa ni kor a kor
Pir ki dé zannimo pli mové ki gladiator gladiatow
Cyclone apré cyclone

Tè la ka tremblé san sès kon si ni parkinson
Pou son produi nomn é famn areté dè seconde
Pou remèt yo en kestion, mè yo pa ka vwé mé yo pa ka tend
Sé pou sa ké ké

Lanmou épi repè sé sa ké mwen ka défann
Jistis, égalité, sé sa mwen ka mandé ba tout nonm é fanm
On mond méyè ba lé piti ki ka rivé man
Paskè bitin la vin madingue pon moun pa ni kombin

Lanmou épi repè sé sa ké mwen ka défann
Jistis, égalité, sé sa mwen ka mandé ba tout nonm é fanm
On mond méyè ba lé piti ki ka rivé man
Paskè bitin la vin madingue pon moun pa ni kombin

Перевод:

Адмирал Т, Эй Эй, да мужчина-гей са gaç
Новый ка mond Вт© atrosita© viv на остров хан violans
Вт© это может быть зданиями©dominé грех человека пани рады ввести они
Bondié курортный секвенсор© лаге и это может быть Ранд лошадь©chan
Да, человек, гей это gaçна
Секвенсор© из этого можно tchen микрофон сегодня, хорошо ден

Любовь éбольше repà секвенсор© это ké я могу дежа©фанские
Jistis, égalité, sé са Я mandé низкая все человек é Женщины
В мире лошадь©yà при низкой© e, который может rivé человек
Paskà bitin ла вин madingue мост людей не kombin

К пану©, — говорит vã© эти vã© я savé может быть хороший может быть mové
Я не дома .. но changé не секвенсор© почему я yé
Если guettho секвенсор© я Шерсть©зря©

Донс obligé таль в этом случае я на mentalita©ni да
Я всегда, осуществляющих© еще enragé при© я могу vwé injustis
Его ноу bizin если та sé inp любви и мира, любви и inp Мир хорошо

Lanmou©пи repà последовательности© это ké я могу. дежа©треснул
Справедливость, égalité, секвенсор© я mandé низкой каждый человек é женщины
В мире лошадь©yà низкая, когда© e, который может быть rivé человек
Paskà bitin стать madingue моста люди ни kombin

Если «пани» айен sawten люди могут быть очень©скачать©-кон собака
Ка dérespÃté-w буду é fanmi-aw
Sewten ка jigéв si koulà и после-aw
Dot ка atann kà или touné поу planté kouto а делать-Ай

Так© дежа секвенсор© conpowteman он бегает, я также мар
Те, кто не являются ни respà ба точка L alà са вин РАР
é секвенсор© для этого. я могу voyé большой бар-
Если вы не можете сделать pawti dÃy

Любовь éбольше repà секвенсор© это я© Я также©найдено
Jistis, A©galita©, секвенсор© я могу mandé низкий человек é женщины
В мире лошадь©yà низкая, когда© e, которые могут быть производных при© человека
Paskà bitin на стать madingue мост людей, ни kombin

Могу шансон текст пас Шансон и секс
Когда ка кон комнату шьют ки ка пран lagen con зданиями©tex
Если это так soufà я могу pwenté lindex, которые
Obligé dénoncé этот paskà это может тасует я vex
Они говорят, liberté, ©Galité, fraternité

Мне са mwen ка vwé sé injustis éпи inégalité
Sa ki ka dirigé сан fouté резюме©alité
Sé поу са kà я могу lité может milité
Они могут pala© Дэн imanita©

Я distribié общей физи ПУ я Сан-banalité
На koz дают я сам an afrik ит-ni rivalité
Yo san inosa это не ka mo pa фута© в этом случае milié

Lanmou éпи repà sé это ké я дежа©треснул
Справедливость, égalité, секвенсор© я могу mandé низкий человек é женщины
В мире лошадь©yà низким, когда вы© е, который может быть rivé человек
Paskà bitin ла вино madingue pon moun па нее kombin

Это закон Форт
Вт© изменил его жизнь, день, cocaine, все vin, la хардкор
Sé Сан pitié зазывают л awma© pa слепой и
Pir ki© это Гладиатор© zannimo pli mova gladiatow
Циклон apré циклон

ТАК ка tremblé san sÃs kon, если ни паркинсона
Pou его весно nomn é сегодня подробности о новинке, areté дэн понедельника
Пм remÃt yo ru kestion, лошадь не может vwé лошадь© обычно
Секвенсор© этот ké ké

Любовь éбольше repà Последовательность© это ké я дежа©треснул
Справедливость, égalité, ы© я mandé ба зазывают nonm é женщины
В мире верховая©yà низко, когда© e, которые могут быть rivé человек
Paskà bitin ла вин madingue пон люди ни секторах

Любовь одна repà секвенсор© это ké я могу défann
Jistis, égalité, sé са mwen ка mandé БА туте человек é женщины
В мире Лошадь©yà при низкой© e, который может rivé человек
Paskà bitin la vin madingue pon люди ни комбин


добавить комментарий